Dzień Skupienia dla Pracowników Caritas Diecezji Legnickiej

Dzień Skupienia dla Pracowników Caritas Diecezji Legnickiej

Zbliża się październikowa Uroczystość św. Jadwigi (16 X), która jest patronką dzieł miłosierdzia i Caritas Diecezji Legnickiej. Jest to dobra okazja do spojrzenia na nasze zadania, które podejmujemy nie tylko z perspektywy wykonywanej pracy, ale daje nam możliwość dostrzeżenia głębi wypływającej z miłości miłosiernej, której źródłem jest Bóg.

Aby powrócić do Źródła i z Niego zaczerpnąć siły do wykonywania zadań, pracownicy Caritas Diecezji Legnickiej będą przeżywać Dzień Skupienia, który odbędzie się 14 października w Legnicy w Domu Słowa.