Czas Wigilii…

Czas Wigilii…

24 grudnia br. miało miejsce spotkanie wigilijne księdza dyrektora naszej Caritas z mieszkańcami i pracownikami prowadzonych przez nas Zakładów Opiekuńczo – Leczniczych w Jeleniej Górze i Legnicy, a także z kapłanami mieszkającymi w Domu Księży Emerytów. Z kolei 28 grudnia zorganizowane zostało spotkanie świąteczne dla pracowników biura naszej Caritas w Legnicy i Stacji Opieki.