Bezpieczne WTZ-y

Bezpieczne WTZ-y

Nasze dwa Warsztaty Terapii Zajęciowej – w Legnicy i Lwówku Śląskim, przystąpiły do programu “Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”.

Projekt przyczynia się do zapewnienia ochrony zdrowia i życia uczestników zajęć prowadzonych przez WTZ oraz w ramach zadań zlecanych przez PFRON, jak i pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę
z osobami z niepełnosprawnościami, w sytuacji zagrożenia COVID-19.

Uzyskane w ramach grantu środki można przeznaczyć na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych
i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania, zgodnie z faktycznymi potrzebami.

źródło” www.pfron.org.pl