Adwent 2020

Adwent 2020

Adwent rozpoczyna nowy rok liturgiczny. Jest to dobra okazja do spojrzenia na miniony czas i dziękując Panu Bogu za wszelkie dobro otrzymane w minionym czasie podziękować także ludziom, instytucjom słowem wszystkim, dzięki którym mogło dokonać się jakieś dobro.

Dziękuję wszystkim pracownikom, wolontariuszom, imiennym i anonimowym ofiarodawcom za okazaną pomoc, dobroć oraz serce i polecam Was Panu Bogu. Wszystko to co się dokonuje, czynimy ze względu na Pana Jezusa, który nieustannie nas do tego zachęca, daje potrzebne siły i łaski.

Niektórzy pytają jak Caritas w naszej Diecezji pomaga ludziom potrzebującym. Niektórzy twierdzą, że więcej o tym powinno się mówić. Są i tacy, którzy krytykują, że tych działań jest za mało. Myślę, że to normalne. Każdy człowiek ma prawo do swoich spostrzeżeń, własnego zdania. Dlatego tym bardziej chciałbym zachęcić jednych i drugich do włączania się w działalność charytatywną w swoich parafiach, środowiskach, miejscach pracy, nauki, słowem wszędzie, gdzie jesteśmy. Możemy to czynić sami lub z innymi. Możemy też włączać się w dzieła Caritas i w taki sposób pomagać innym.

Nasza Caritas od początku działalności niesie pomoc najsłabszym w wielu formach. Jedną z tych form jest odpowiadanie na indywidualne prośby o wsparcie.

Pisemne prośby o wsparcie, jakie otrzymujemy w ciągu całego roku, dotyczą różnych spraw. Są to prośby np. o pomoc w rehabilitacji, w zakupie leków, w dofinansowaniu wyjazdu kolonijnego czy w remoncie mieszkania po pożarze.

Środki, w ramach których pomagamy pochodzą m.in. z 1% podatku przekazywanego nam przez podatników w ramach rozliczania się z Urzędem Skarbowym. Zebrane środki z 1% (w ubiegłym roku ponad 260 tys. zł) przeznaczamy m.in. na pomoc indywidualnym osobom niepełnosprawnym (na dziś mamy 19 takich osób), dzieciom, instytucjom prowadzącym ośrodki pomocy dla dzieci, młodzieży. Pomagamy także w organizowanych przez parafie i inne instytucje akcjach całorocznych (np. wypoczynek wakacyjny).

Przekazane w ten sposób dary serca przeznaczamy także dla parafii, w których działają Parafialne Zespoły Caritas lub Szkolne Koła Caritas. Dzięki temu trafiają one do najbardziej potrzebujących w konkretnym środowisku, parafii dzięki naszym wolontariuszom.

W taki sposób w ramach środków 1% podatku wydaliśmy w tym roku ponad 55 tysięcy zł. Ponadto w tym roku z otrzymanych darowizn od osób indywidualnych przekazaliśmy osobom potrzebującym ponad 108 tysięcy zł. Z corocznych akcji Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, Wielkanocnego Dzieła Caritas i Funduszu Obrony Życia na pomoc potrzebującym przekazaliśmy około 30 tysięcy zł.

Czas COVID-19 kieruje naszą uwagę na ludzi chorych, personel medyczny, wolontariuszy oraz tych wszystkich, którzy pomagają przebywającym w miejscach, gdzie udziela się opieki medycznej. W gronie instytucji udzielających takiej pomocy znajdują się nasze Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze. W sumie na ten cel przekazaliśmy z otrzymanych środków od osób indywidualnych i instytucji ponad 120 tysięcy zł.

Przy tej okazji dziękujemy wszystkim, którzy w tym roku  przeznaczyli 1% podatku na rzecz naszej Caritas. Było to 3.480 Ofiarodawców, którzy w sumie przekazali na ten cel ponad 260 tysięcy zł.

Niech Bóg Miłosierny błogosławi każdemu, Matka Boża wspiera swym wstawiennictwem, św. Jadwigą Śląską, nasza patronka oraz św. Michałem Archaniołem wypraszają potrzebne łaski i siły w nowym Roku.