Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją Projektu pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków należących do Caritas Diecezji Legnickiej”

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją Projektu pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków należących do Caritas Diecezji Legnickiej”

Caritas Diecezji Legnickiej informuje o wszczęciu postępowania w trybie przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją Projektu pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków należących do Caritas Diecezji Legnickiej” w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Poniżej link do dokumentacji:

Dokumentacja